Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

E- MAIL
TREŚĆ
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za kontakt
Wypełnij formularz

ADRES

Ul. Kozacza Góra 34

83-140 Gdańsk

 

TELEFON

+48 662 993 091

 

E-MAIL

i.niedoszytko@gmail.com

KONTAKT

CENNIK

OFERTA

Pracuję jako psycholog od 2010 roku. Jesienią 2021 roku, po zdaniu egzaminu państwowego w Centrum Edukacji Medycznej, uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z subspecjalnością neuropsycholog. Moja kariera zawodowa od samego początku związana jest z Kliniką Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie pracuję głownie z pacjentami z uszkodzeniami układu nerwowego o różnej etiologii (udary, urazy czaszkowo-mózgowe, otępienia, zakażenia). W swojej pracy zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz diagnozą i rehabilitacja funkcji poznawczych (tzn. pamięci, funkcji językowych, uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych i wykonawczych) oraz zaburzeń emocjonalnych, które mogą im towarzyszyć. Do moich obowiązków należy również konsultowanie pacjentów z chorobami somatycznymi hospitalizowanych na innych oddziałach UCK (kardiologia, onkologia, neurochirurgia i in.),ich rodzin oraz pracowników medycznych tych jednostek. W ramach prywatnego gabinetu prowadzę diagnostykę i terapię funkcji poznawczych oraz poradnictwo psychologiczne również poza obszarem neuropsychologii.  W pracy terapeutycznej łączę podejście holistyczne z ekologicznym w celu maksymalnego wykorzystania możliwości pacjenta do samodzielnego życia oraz pełnienia ról społecznych. Praca z pacjentami po udarach  pchnęła mnie do  poszerzenia swoich kompetencji zawodowych o tytuł logopedy, a następnie neurologopedy, aby móc bardziej kompleksowo zajmować się zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym. Swoje umiejętności szlifowałam pod okiem czołowych pomorskich i krajowych specjalistów z zakresu neuropsychologii.

Oprócz pracy klinicznej zajmuje się też pracą naukową oraz prowadzę zajęcia z zakresu neuropsychologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

 

 

O MNIE

Diagnostyka i terapia neuropsychologiczna

NEUROIN

WYKSZTAŁCENIE

 

2021

Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie Psychologia Kliniczna

z podspecjalnością neuropsychologia potwierdzonego Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym

2021

Teaching Course Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation

kurs z zakresu neurorehabilitacji osób po udarach mózgu organizowany przez World Federation for NeuroRehabilitation

2016-2021

szkolenie specjalizacyjne w zakresie Psychologii Klinicznej

2016-2017

Uniwersytet Gdański Podyplomowe Studia Neurologopedyczne

2013-2015

Uniwersytet Gdański, Podyplomowe Studia Logopedyczne

2012

Szkolenie I stopnia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

2010-2011

Gdański Uniwersytet Medyczny studia podyplomowe Psychologia Kliniczna

 • Porada psychologiczna pierwszorazowa(60-90 min.) 180 zł

 

 • Porada psychologiczna kolejne spotkania (60 min) 150 zł

 

 • Badanie przesiewowe z raportem (wywiad + metody przesiewowe czas trwania ok 2 godzin) 400 zł

 

 • Pełne badanie neuropsychologiczne z raportem (dwa spotkania po ok 2 godziny) 800 zł*

 

 • Badanie neuropsychologiczne do celów terapeutycznych 400 zł

 

 • Badanie funkcji językowych (1,5- 2 godzin) 300 zł

 

 • Terapia neuropsychologiczna/neurologopedyczna (60 min.) 180 zł

 

*jeśli wcześniej przeprowadzono badanie przesiewowe i badany decyduje się kontynuować diagnostykę wówczas dopłaca jedynie różnicę pomiędzy pełnym badaniem a badaniem przesiewowym.

 

Na pierwsze spotkanie diagnostyczne proszę o zabranie ze sobą:

 • Opisu badań neuroobrazowych (tomografia, rezonans magnetyczny, inne)
 • Dokumentację medyczną z leczenia neurologicznego/psychiatrycznego/chorób przewlekłych
 • Jeśli na badanie kierował lekarz neurolog/psychiatra-krótka informacja o stanie zdrowia i sugerowanym kierunku badań i/lub konkretne pytanie na które ma odpowiedzieć badanie neuropsychologiczne
 • Jeśli osoba badana ma trudności z udzielaniem odpowiedzi na pytania (np. nie pamięta, ma trudności z mówieniem) proszę o obecność opiekuna, który będzie mógł udzielić odpowiedzi napytania zawarte w wywiadzie lub je doprecyzować. Najlepiej żeby była to osoba mieszkająca z osobą badaną lub główny opiekun.

 

Na każde spotkanie proszę zabrać ze sobą:

 •  Okulary jeśli są potrzebne do czytania
 •  Aparat słuchowy jeśli słuch jest korygowany